Savet za kupovinu plakara:

1. Klizni plakari se rade po meri prostora, cena se formira po kvadratnom metru fronta (vrata), u zavisnosti od materijala. Minimalna širina plakara ne može biti ispod 130 cm. Vrata kliznog plakara nemaju ograničenja u smislu estetske kreacije. Unutrašnjost svakog plakara se radi prema želji kupca, tako da se nalazi optimum polica, kačenja, fioka i druge galanterije. Iz higijenskih razloga plakari se rade bez zadnje strane (leđa) što omogućava sezonsko čišćenje unutrašnjosti Vašeg plakara (krečenje, brisanje...). Međutim, prema vašoj želji, ledja plakara se mogu uraditi. Klizna vrata u potpunosti zatvaraju unutašnjost plakara, onemogućavajući da se sakuplja prašina ili buđ.

2. Ukoliko ste negde naišli na fotografiju, katalog, sajt sa plakarom sa kliznim vratima ili nekim njegovim delom koji Vam se dopada, bilo bi jako korisno da to sačuvate pre dolaska u naš izložbeno-prodajni salon. Molimo Vas napravite proizvoljnu skicu prostora sa približnim merama.

3. Prepoznajte kojem tipu kliznog plakara odgovara Vaš prostor: Img

4. Molimo Vas da razmislite o svojim potrebama za odlaganjem pojedinih vrsta svojih stvari, što će značajno uticati na unutrašnju organizaciju plakara sa kliznim vratima. Obratite pažnju na potreban broj fioka, broj polica za odlaganje stvari slaganjem, na količinu i odnos dugih i kratkih stvari za odlaganje kačenjem, dimenzije nestandardnih (gabaritnih) stvari koje bi ste želeli da odložite (koferi, skije, usisivač, daska za peglanje, merdevine i sl.)

5. Posetite naš izložbeno – prodajnii salon, pošaljite upit na mejl ili popunite kontakt formu koja se nalazi u kontaktu ili nas pozovite da izadjemo kod Vas na Vašu adresu i iskoristite mogućnost kupovine plakara iz "fotelje".

Garancija:

KUPCIMA KOLIBRI PLAKARA GARANTUJEMO SLEDEĆE:

1. Kupljeni proizvod ima propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta;

2. Proizvod će u garantnom roku pravilno funkcionisati ako se njime bude rukovalo na savestan, pažljiv i uobičajen način, uz poštovanje ograničenja nosivosti polica, fioka, klizača, unutrašnje i ostale opreme, u granicama izdržljivosti koje su propisane od strane proizvođača sastavnih komponenti;

3. Kao Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku, otklonićemo neispravnost proizvoda na licu mesta gde je proizvod isporučen i namontiran. Ukoliko iz tehničkih razloga nije moguće da intervenišemo na licu mesta, transportovaćemo neispravni proizvod ili njegov deo do našeg proizvodnog pogona, gde će neispravnost biti otklonjena. Nakon toga proizvod ili njegov deo vratićemo i ponovo namontirati.

4. Ukoliko kvar, odnosno neispravnost na proizvodu ne bude otklonjen u roku od 15 kalendarskih dana od dana prijave kvara, garantni rok će biti produžen za onoliko dana koliko je trajala popravka.

5. Rok obezbeđenog servisiranja proizvoda je 10 godina. Unutar tog roka, obavezujemo se da ćemo obezbediti potrebne rezervne delove, servis i podršku.

6. Nakon isteka garantnog roka obezbedićemo servisiranje naših proizvoda i rezervne delove po cenama iz važećeh cenovnika.

USLOVI GARANCIJE:

GARANTNI ROK TRAJE 10 GODINA I POČINJE DA TEČE DANOM ISPORUKE I MONTAŽE PROIZVODA.

Kupac gubi pravo na garanciju ukoliko do kvara ili neispravnosti dođe usled mehaničkih oštećenja proizvoda pri upotrebi, dejstva više sile (pokušaja krađe, poplave, požara i sl.), nepoštovanja ograničenja nosivosti ugradnih elemenata ili ako su na proizvodu vršene bilo kakve prepravke, demontaže i intervencije od strane neovlašćenih lica.

Načini plaćanja:

KOLIBRI PLAKARE MOŽETE PLATITI NA NEKI OD SLEDEĆIH NAČINA:

a) Uplatom na žiro račun (za pravna lica)

b) Gotovinskom uplatom

c) Platnim karticama banke INTESA

ODLOŽENO PLAĆANJE:

Kupci koji koriste kreditne kartice banke INTESA mogu da plate odloženo na 6 jednakih rata.